หน้าแรก บล็อก
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุชีพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)16มีค63ดาวน์โหลด
2จัดสรรงบประมาณ 65ดาวน์โหลด
12คุ่มือการทุจริตประพฤติมิชอบดาวน์โหลด
11คุ่มือ+Flow chart จัดการเรื่องร้องเรียนดาวน์โหลด
8นโยบายยุทธศาสตร์63-65ดาวน์โหลด
7ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปีดาวน์โหลด
6อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ชุดปัจจุบันดาวน์โหลด
5ข้อกำหนดจริธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564ดาวน์โหลด
4ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564ดาวน์โหลด

MOST POPULAR

HOT NEWS