หน้าแรก บล็อก
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุชีพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)16มีค63ดาวน์โหลด
ประกาศดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอก รพ.อัมพวา(1)ดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอกดาวน์โหลด เอกสารประกอบแบบก่อสร้างดาวน์โหลด แบบอาคารซักฟอก_compressed_compressedดาวน์โหลด
สขร กพ64 EB5 11 มีค64ดาวน์โหลด
EB20มาตรการการจัดการความเสี่ยง 4มี64ดาวน์โหลด
EB19วิเคราะห์ความเสี่ยงฯ 4มีค64ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบแบบก่อสร้างดาวน์โหลด ร่างก่อสร้างดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอกดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอก-รพ.อัมพวา1ดาวน์โหลด แบบอาคารซักฟอก_compressed_compressedดาวน์โหลด
EB5เบิกจ่ายไตรมาศ 2 25 กพ 64ดาวน์โหลด

สขร มค64 EB5

สขร มค64 EB5 15 กพ 64ดาวน์โหลด
EB8 รางงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 8กพ64ดาวน์โหลด
EB7 มาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ 8กพ64ดาวน์โหลด

MOST POPULAR

HOT NEWS