หน้าแรก บล็อก หน้า 2
คำสั่งมาตรการกลไกและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ9ธค63ดาวน์โหลด
1.4-1.5คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ8ธค63ดาวน์โหลด
6จัดตั้งศูนย์ประสานการรับเรื่องร้องเรียนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ4ธค63ดาวน์โหลด
5คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมาตรการป้องกันการรับสินบน4ธค63ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตค63(18พย63)ดาวน์โหลด
4แผนประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายและรายงานผล28ตค63ดาวน์โหลด
1.1,1.3เผยแพร่แผ่นในระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลาง28ตค63ดาวน์โหลด
1.2บัญชีจัดสรร 64 จ.สมุทรสงคราม 26ตค63ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง กย63(19ตค63)ดาวน์โหลด
รายงานการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง16ตค63ดาวน์โหลด

MOST POPULAR

HOT NEWS