หน้าแรก บล็อก หน้า 3
EB14แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินฯ15ธค63ดาวน์โหลด
EB13มาตรการและระบบการป้องกันการรับสินบน 15ธค63ดาวน์โหลด
EB11ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 15ธค63ดาวน์โหลด
EB10คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางฯ 15ธค63ดาวน์โหลด
EB17แผนปฏิบัติการป้องกันปราปรามการทุจริตฯ 14ธค63ดาวน์โหลด
7,8รายงานผบการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานและทุจริต14ธค63ดาวน์โหลด
3แผนปฏิบัติการ action plam64และรายงานผล6314ธค63ดาวน์โหลด
2นโยบายยุทธศาสตร์63-65 14ธค63ดาวน์โหลด
2รายงานผล14ธค63ดาวน์โหลด

MOST POPULAR

HOT NEWS