หน้าแรก บล็อก หน้า 3
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563(16ตค63)ดาวน์โหลด
3.1,3.4ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1ตค63ดาวน์โหลด
1.1,1.3,1.5แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564 1ตค63ดาวน์โหลด
2.1รายงานชมรมจริยธรมไตรมาส 4 ปี 63 2กย63ดาวน์โหลด
รายงานผลเรื่องร้องเรียน63 2กย63ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุชีพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)16มีค63ดาวน์โหลด

MOST POPULAR

HOT NEWS