หน้าแรก บล็อก หน้า 3
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรร,ของโรงพยาบาล10มค63ดาวน์โหลด
ศูนย์ประสานข้อร้องเรียน+คู่มือ+ขั้นตอน29ธค62ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการ63 29ธค62ดาวน์โหลด
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์63+สรุปผล62 29ธค62ดาวน์โหลด
โครงการตามภารกิจหลัก29ธค62ดาวน์โหลด
ยุทธศาตร์โรงพยาบาลอัมพวา ปี2563 29ธค62ดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปี62 29ธค62ดาวน์โหลด
มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ29ธค62ดาวน์โหลด
ผลกำกับฯแผนปี63 29ธค 62ดาวน์โหลด
ประการศจังหวัดเรื่องอัตราร้อยละของฐานในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือน29ธค62ดาวน์โหลด

MOST POPULAR

HOT NEWS