ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์11กพ65

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์11กพ65ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกจ่ายกลาง

ประกาศดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอก รพ.อัมพวา(1)ดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอกดาวน์โหลด เอกสารประกอบแบบก่อสร้างดาวน์โหลด

ร่างประกาศจังหวัดก่อสร้างอาคารซักฟอก

ร่างประกาศจังหวัดก่อสร้างอาคารซักฟอก 8มี.ค.64ดาวน์โหลด

ร่างเอกสารประกวดราคาฯก่อสร้างอาคารซักฟอกจ่ายกลาง 1 มีค 64

เอกสารประกอบแบบก่อสร้างดาวน์โหลด ร่างก่อสร้างดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอกดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอก-รพ.อัมพวา1ดาวน์โหลด แบบอาคารซักฟอก_compressed_compressedดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ ด้วยวิธี e-bidding 22ดาวน์โหลด

ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 1-2 30ธค63

ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 1-2 30ธค63ดาวน์โหลด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี 30ธค63

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี30ธค63ดาวน์โหลด

แบบ สขร 11 มิย 63

แบบ สขร 11 มิย 63ดาวน์โหลด

แบบ สขร 12 พค 63

แบบ สขร 12 พค 63ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานธุรการ

MOIT23

MOIT23ดาวน์โหลด

MOIT22

MOIT22ดาวน์โหลด

MOIT21

MOIT21ดาวน์โหลด

MOIT20

MOIT20ดาวน์โหลด

MOIT19

MOIT19ดาวน์โหลด

MOIT18

MOIT18ดาวน์โหลด

MOIT17

MOIT17ดาวน์โหลด

MOIT16

MOIT16ดาวน์โหลด