ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 1-2 30ธค63

ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 1-2 30ธค63ดาวน์โหลด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี 30ธค63

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี30ธค63ดาวน์โหลด

แบบ สขร 11 มิย 63

แบบ สขร 11 มิย 63ดาวน์โหลด

แบบ สขร 12 พค 63

แบบ สขร 12 พค 63ดาวน์โหลด

แบบ สขร 16 เมย 63

แบบ สขร 16 เมย 63ดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุชีพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)16มีค63

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุชีพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)16มีค63ดาวน์โหลด

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 16มีค63

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 16มีค63ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี63

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี63 5มีค63ดาวน์โหลด

สเปครถพยาบาล.+บก.06

สเปครถพยาบาล.+บก.06 17 กพ 63ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานธุรการ

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ ด้วยวิธี e-bidding 22ดาวน์โหลด
7,8รายงานผบการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานและทุจริต14ธค63ดาวน์โหลด
3แผนปฏิบัติการ action plam64และรายงานผล6314ธค63ดาวน์โหลด
2นโยบายยุทธศาสตร์63-65 14ธค63ดาวน์โหลด
2รายงานผล14ธค63ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง พย63(14ธค63)ดาวน์โหลด