ขอเชิญประชาชน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอัมพวา ร่วมลงนามถวายพระพร

https://amphos.go.th/forums/topic/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3/

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ e-bidding ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23 มิย 66

ประกาศ e-bidding ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23 มิย 66ดาวน์โหลด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 65

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 65 20กพ66ดาวน์โหลด

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์11กพ65

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์11กพ65ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกจ่ายกลาง

ประกาศดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอก รพ.อัมพวา(1)ดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอกดาวน์โหลด เอกสารประกอบแบบก่อสร้างดาวน์โหลด

ร่างประกาศจังหวัดก่อสร้างอาคารซักฟอก

ร่างประกาศจังหวัดก่อสร้างอาคารซักฟอก 8มี.ค.64ดาวน์โหลด

ร่างเอกสารประกวดราคาฯก่อสร้างอาคารซักฟอกจ่ายกลาง 1 มีค 64

เอกสารประกอบแบบก่อสร้างดาวน์โหลด ร่างก่อสร้างดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอกดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอก-รพ.อัมพวา1ดาวน์โหลด แบบอาคารซักฟอก_compressed_compressedดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ ด้วยวิธี e-bidding 22ดาวน์โหลด

ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 1-2 30ธค63

ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 1-2 30ธค63ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานธุรการ

https://amphos.go.th/forums/topic/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3/

MOIT22/2567

moit22ข้อ1111ดาวน์โหลด

MOIT21/2567

moit9ดาวน์โหลด

MOIT20/2567

moit16ดาวน์โหลด

MOIT19/2567

moit19111ดาวน์โหลด

MOIT18/2567

moit18111ดาวน์โหลด

MOIT17/2567

moit17ดาวน์โหลด

MOIT16/2567

moit1611ดาวน์โหลด

MOIT15/2567

moit15ดาวน์โหลด