ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศจังหวัดก่อสร้างอาคารซักฟอก

ร่างประกาศจังหวัดก่อสร้างอาคารซักฟอก 8มี.ค.64ดาวน์โหลด

ร่างเอกสารประกวดราคาฯก่อสร้างอาคารซักฟอกจ่ายกลาง 1 มีค 64

เอกสารประกอบแบบก่อสร้างดาวน์โหลด ร่างก่อสร้างดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอกดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอก-รพ.อัมพวา1ดาวน์โหลด แบบอาคารซักฟอก_compressed_compressedดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ ด้วยวิธี e-bidding 22ดาวน์โหลด

ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 1-2 30ธค63

ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 1-2 30ธค63ดาวน์โหลด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี 30ธค63

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี30ธค63ดาวน์โหลด

แบบ สขร 11 มิย 63

แบบ สขร 11 มิย 63ดาวน์โหลด

แบบ สขร 12 พค 63

แบบ สขร 12 พค 63ดาวน์โหลด

แบบ สขร 16 เมย 63

แบบ สขร 16 เมย 63ดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุชีพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)16มีค63

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุชีพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)16มีค63ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานธุรการ

2จัดสรรงบประมาณ 65ดาวน์โหลด
12คุ่มือการทุจริตประพฤติมิชอบดาวน์โหลด
11คุ่มือ+Flow chart จัดการเรื่องร้องเรียนดาวน์โหลด
8นโยบายยุทธศาสตร์63-65ดาวน์โหลด
7ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปีดาวน์โหลด
6อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ชุดปัจจุบันดาวน์โหลด
5ข้อกำหนดจริธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564ดาวน์โหลด
4ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564ดาวน์โหลด