สขร1

สขร1 11 มีค 63ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 16มีค63

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 16มีค63ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี63

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี63 5มีค63ดาวน์โหลด

สเปครถพยาบาล.+บก.06

สเปครถพยาบาล.+บก.06 17 กพ 63ดาวน์โหลด

spce+แบบ บก.06 เครี่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย

spce+แบบ บก.06 เครี่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย 17 กพ 63ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน63

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน63 20ธค62ดาวน์โหลด

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม63 โรงพยาบาลอัมพวา

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม63-15ธค62ดาวน์โหลด

แบบ สขร พย62

แบบ สขร พย62 และ ขออนุมัติสรุปผลการดำเนินงาน สขร1 สามเดือน

รายงานผลวิเคราะห์ตามแผนฯ โรงพยาบาลอัมพวา

รายงานผลวิเคราะห์ตามแผนฯ21ตค62ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานธุรการ

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุชีพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)16มีค63ดาวน์โหลด
สขร1 11 มีค 63ดาวน์โหลด
สรุปผลข้อร้องเรียนวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค5มีค63ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี63 5มีค63ดาวน์โหลด
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ พ.ศ.2558ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม3มีค63ดาวน์โหลด