ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศจังหวัดก่อสร้างอาคารซักฟอก

ร่างประกาศจังหวัดก่อสร้างอาคารซักฟอก 8มี.ค.64ดาวน์โหลด

ร่างเอกสารประกวดราคาฯก่อสร้างอาคารซักฟอกจ่ายกลาง 1 มีค 64

เอกสารประกอบแบบก่อสร้างดาวน์โหลด ร่างก่อสร้างดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอกดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอก-รพ.อัมพวา1ดาวน์โหลด แบบอาคารซักฟอก_compressed_compressedดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ ด้วยวิธี e-bidding 22ดาวน์โหลด

ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 1-2 30ธค63

ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 1-2 30ธค63ดาวน์โหลด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี 30ธค63

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี30ธค63ดาวน์โหลด

แบบ สขร 11 มิย 63

แบบ สขร 11 มิย 63ดาวน์โหลด

แบบ สขร 12 พค 63

แบบ สขร 12 พค 63ดาวน์โหลด

แบบ สขร 16 เมย 63

แบบ สขร 16 เมย 63ดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุชีพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)16มีค63

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุชีพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)16มีค63ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานธุรการ

สขร กค64 EB5 11 สค64ดาวน์โหลด
ชมรมจริยธรรม1ดาวน์โหลด

eb21,22 9สค64

eb21,22 9สค64ดาวน์โหลด

eb12 9สค64

eb12 9สค64ดาวน์โหลด

eb10,11 9 สค64

eb10,11 9 สค64ดาวน์โหลด

eb8 6สค64

eb8 6สค64ดาวน์โหลด
eb4 ไตรมาส4 6สค64ดาวน์โหลด
สขร มิย64 EB5 11 กค64ดาวน์โหลด
eb4 ไตรมาส4 9กค64ดาวน์โหลด
สขร พค64 EB5 11 มิย64ดาวน์โหลด