2.1รายงานชมรมจริยธรมไตรมาส 4 ปี 63

2.1รายงานชมรมจริยธรมไตรมาส 4 ปี 63 2กย63ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร 11 มิย 63

แบบ สขร 12 พค 63

แบบ สขร 12 พค 63ดาวน์โหลด

แบบ สขร 16 เมย 63

แบบ สขร 16 เมย 63ดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุชีพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)16มีค63

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุชีพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)16มีค63ดาวน์โหลด

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 16มีค63

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 16มีค63ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี63

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี63 5มีค63ดาวน์โหลด

สเปครถพยาบาล.+บก.06

สเปครถพยาบาล.+บก.06 17 กพ 63ดาวน์โหลด

spce+แบบ บก.06 เครี่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย

spce+แบบ บก.06 เครี่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย 17 กพ 63ดาวน์โหลด

คู่มือเรื่องร้องเรียน

คู่มือเรื่องร้องเรียน 29 ธค62ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน63

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน63 20ธค62ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานธุรการ

2.1รายงานชมรมจริยธรมไตรมาส 4 ปี 63 2กย63ดาวน์โหลด
รายงานผลเรื่องร้องเรียน63 2กย63ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุชีพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)16มีค63ดาวน์โหลด
สขร1 11 มีค 63ดาวน์โหลด