ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศจังหวัดก่อสร้างอาคารซักฟอก

ร่างประกาศจังหวัดก่อสร้างอาคารซักฟอก 8มี.ค.64ดาวน์โหลด

ร่างเอกสารประกวดราคาฯก่อสร้างอาคารซักฟอกจ่ายกลาง 1 มีค 64

เอกสารประกอบแบบก่อสร้างดาวน์โหลด ร่างก่อสร้างดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอกดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอก-รพ.อัมพวา1ดาวน์โหลด แบบอาคารซักฟอก_compressed_compressedดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ ด้วยวิธี e-bidding 22ดาวน์โหลด

ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 1-2 30ธค63

ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 1-2 30ธค63ดาวน์โหลด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี 30ธค63

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี30ธค63ดาวน์โหลด

แบบ สขร 11 มิย 63

แบบ สขร 11 มิย 63ดาวน์โหลด

แบบ สขร 12 พค 63

แบบ สขร 12 พค 63ดาวน์โหลด

แบบ สขร 16 เมย 63

แบบ สขร 16 เมย 63ดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุชีพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)16มีค63

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุชีพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)16มีค63ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานธุรการ

ประกาศดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอก รพ.อัมพวา(1)ดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอกดาวน์โหลด เอกสารประกอบแบบก่อสร้างดาวน์โหลด แบบอาคารซักฟอก_compressed_compressedดาวน์โหลด
สขร กพ64 EB5 11 มีค64ดาวน์โหลด
EB20มาตรการการจัดการความเสี่ยง 4มี64ดาวน์โหลด
EB19วิเคราะห์ความเสี่ยงฯ 4มีค64ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบแบบก่อสร้างดาวน์โหลด ร่างก่อสร้างดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอกดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอก-รพ.อัมพวา1ดาวน์โหลด แบบอาคารซักฟอก_compressed_compressedดาวน์โหลด
EB5เบิกจ่ายไตรมาศ 2 25 กพ 64ดาวน์โหลด

สขร มค64 EB5

สขร มค64 EB5 15 กพ 64ดาวน์โหลด
EB8 รางงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 8กพ64ดาวน์โหลด
EB7 มาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ 8กพ64ดาวน์โหลด