ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 65

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 65 20กพ66ดาวน์โหลด

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์11กพ65

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์11กพ65ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกจ่ายกลาง

ประกาศดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอก รพ.อัมพวา(1)ดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอกดาวน์โหลด เอกสารประกอบแบบก่อสร้างดาวน์โหลด

ร่างประกาศจังหวัดก่อสร้างอาคารซักฟอก

ร่างประกาศจังหวัดก่อสร้างอาคารซักฟอก 8มี.ค.64ดาวน์โหลด

ร่างเอกสารประกวดราคาฯก่อสร้างอาคารซักฟอกจ่ายกลาง 1 มีค 64

เอกสารประกอบแบบก่อสร้างดาวน์โหลด ร่างก่อสร้างดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอกดาวน์โหลด ราคากลางอาคารซักฟอก-รพ.อัมพวา1ดาวน์โหลด แบบอาคารซักฟอก_compressed_compressedดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ ด้วยวิธี e-bidding 22ดาวน์โหลด

ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 1-2 30ธค63

ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 1-2 30ธค63ดาวน์โหลด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี 30ธค63

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี30ธค63ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานธุรการ

MOIT13

MOIT13 30มิย66ดาวน์โหลด

MOIT8

MOIT8 26มิย66ดาวน์โหลด

MOIT20

MOIT20 26มิย66ดาวน์โหลด

MOIT8

MOIT8 26มิย66ดาวน์โหลด

MOIT5

MOIT5 12มิย66ดาวน์โหลด

MOIT11

MOIT11 5มิย66ดาวน์โหลด MOIT11 5มค66ดาวน์โหลด

MOIT11

MOIT11 5มิย66ดาวน์โหลด

MOIT7

MOIT7 1มิย66ดาวน์โหลด