หน้าแรก บล็อก หน้า 13
Action plan วัณโรค HR plan งานสุขาฯ KPI Profile วัณโรค Risk planงานสุขาฯ SWOT วัณโรค
ราคากลางอ้างอิงเครื่องดึงคอ+Spec ราคากลางอ้างอิงหม้อต้มแผ่นร้อน+Spec
เครื่องเอกซเรย์ฟันแบบดิจิตอล เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้ามกรอฟัน ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาที่จอดรถผู้ป่วยใน ก่อสร้างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ก่อสร้างระบบไฟฟ้า ก่อสร้างหลังคาโค้ง เครื่อง EKG
specและราคากลาง บัญชีเอกสารส่วนที่1+และ+ส่วนที่+2+(e-bidding+ซื้อ) ประกาศ+เอกสารประกวดราคา ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์+(e-bidding)

MOST POPULAR

HOT NEWS