หน้าแรก บล็อก หน้า 10
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552ดาวน์โหลด
ร่วมทำบุญตักบาตร6มค63ดาวน์โหลด
<a href="https://amphos.go.th/wp-content/uploads/2018/11/งบลงทุน-62-30-ตค-61.rar">งบลงทุน 62 30 ตค 61
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 25ตค61
<a href="https://amphos.go.th/wp-content/uploads/2018/10/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างe-bidding-19-ตค-61.rar">เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(e-bidding) 19 ตค 61
<a href="https://amphos.go.th/wp-content/uploads/2018/11/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-รพ.อัมพวา-ปี2562-1-ตค-61.pdf">แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.อัมพวา ปี2562 1 ตค 61

MOST POPULAR

HOT NEWS