แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม63 โรงพยาบาลอัมพวา