ประกาศสป. ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสป. ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯจัดซื้อจัดจ้าง