ราคากลาง+spec ครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ 61

ราคากลางอ้างอิงเครื่องดึงคอ+Spec ราคากลางอ้างอิงหม้อต้มแผ่นร้อน+Spec