ตารางแสดงวงเงินราคากลาง

เครื่องเอกซเรย์ฟันแบบดิจิตอล เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้ามกรอฟัน ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาที่จอดรถผู้ป่วยใน ก่อสร้างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ก่อสร้างระบบไฟฟ้า ก่อสร้างหลังคาโค้ง เครื่อง EKG