ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา นำคณะเจ้าหน้าที่แสดงเจตจำนงสุจริต ภายใต้วิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”