คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง 2 ตค

เครื่อง AED เครื่องดึงคอ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องอบความร้อน