ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธค 61 สขร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธค 61 สขร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กพ 62 สขร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กพ 62 สขร.1

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงุทน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงุทน

การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบegp

แนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบegp

ประกาศขายทอดตลาด 12 มีค 62

ประกาศขายทอดตลาด 12 มีค 62

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงาน พย 61

งบลงทุนปี 2562 30 ตค 61

<a href="http://amphos.go.th/wp-content/uploads/2018/11/งบลงทุน-62-30-ตค-61.rar">งบลงทุน 62 30 ตค 61

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 25ตค61

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานธุรการ

แผนปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสรุปวิเคราห์