ติดต่อ-สอบถาม

ที่อยู่

โรงพยาบาลอัมพวา 43/1 หมู่7 ตำบลแควอ้อม อำเภอ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110