ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงาน พย 61

งบลงทุนปี 2562 30 ตค 61

งบลงทุน 62 30 ตค 61

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 25ตค61

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 19 ตค. 61

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(e-bidding) 19 ตค 61

รายงานการวิเคราะห์ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 16 ตค 61

แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.อัมพวา ปี2562 1 ตค 61

แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.อัมพวา ปี2562 1 ตค 61

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน28กย61

ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด30 เมย 61

ประกาศขายทอดตลาด เอกสารแนบ

ราคากลางก่อสร้างงบค่าบริการทางการแพทย์61

ราคากลางงานซ่อมสี ราคากลางโรงครัว

ราคากลาง+spec ครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ 61

ราคากลางอ้างอิงเครื่องดึงคอ+Spec ราคากลางอ้างอิงหม้อต้มแผ่นร้อน+Spec

ตารางแสดงวงเงินราคากลาง

เครื่องเอกซเรย์ฟันแบบดิจิตอล เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้ามกรอฟัน ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาที่จอดรถผู้ป่วยใน ก่อสร้างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ก่อสร้างระบบไฟฟ้า ก่อสร้างหลังคาโค้ง เครื่อง EKG

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 ธค 60

specและราคากลาง บัญชีเอกสารส่วนที่1+และ+ส่วนที่+2+(e-bidding+ซื้อ) ประกาศ+เอกสารประกวดราคา ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์+(e-bidding)

ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560

3-ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560

1-พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 61

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

อนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์

อนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์

แผนซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

แผนซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานธุรการ