ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

งบลงทุน 61 รพ.สต แผนจัดซื้อเงินงบประมาณ 2561 1อนุมัติแผน แผนซื้อจ้างเงินนอกงบประมาณ แผนซื้อวัสดุทันตกรรม แผนซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผนซื้อเวชภัณฑ์

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 60 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลดไฟล์ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี60(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม)

ประกาศขายทอดตลาด 8 มีค 2560

ดาวโหลดไฟล์ ประกาศ รายละเอียดแนบท้าย

ซื้อจ้าง60

ดาวน์โหลดไฟล์  

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ 22 มีค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบราคาครุภันฑ์การแพทย์ 22 มีค.2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานธุรการ